Inzovu Rwanda: En makeløs afrikansk kaffeopplevelse

Inzovu Rwanda

Det Rwanda tragisk nok er mest kjent for, er folkemordet i 1994. Tragedien har vært en hemsko for den økonomiske utviklingen i landet, men nå har det omsider vokst frem en optimisme og fremtidstro som er med på å bygge broer mellom de ulike etniske gruppene i landet. Kaffeproduksjonen har spilt en viktig rolle i dette.

 

Rwanda er et av Afrikas minste land, og med rundt 12 millioner innbyggere, er befolkningstettheten den høyeste i Afrika. Hele 90 % av befolkningen er på en eller annen måte engasjert i landbruket. Den nye fremtidstroen har stimulert til samarbeid og utvikling av store infrastruktur-prosjekter som legger forholdene bedre til rette for de mange som arbeider i denne sektoren.

Bedre vilkår for kaffeprodusentene

En av de viktigste eksportartiklene for bøndene i Rwanda, er kaffe. Hovedårsaken til det, er at landet har spesielt gode forutsetninger for å produsere kaffe. De fleste kaffefarmene ligger i høylandet på mellom 1400 og 1900 meter. Her er jordsmonnet meget næringsrikt. I tillegg er de klimatiske forholdene for kaffedyrking optimale, med mye nedbør og varme kombinert med kjøligere netter.

Kaffe i verdensklasse

Fordi kaffeproduksjonen i landet er utpekt som et satsingsområde av myndighetene, er det gjort flere tiltak for å heve kvaliteten på kaffen som farmerne leverer til vaskestasjonene. Det gir bøndene bedre pris, som igjen stimulerer til å innarbeide rutiner og systemer som gir bedre kvalitet. Konsekvensene av dette, har vært at kaffen fra Rwanda etter hvert har fått en fortjent anerkjennelse som en av verdens beste.

Frisk, ren og saftig

Inzovu Rwanda gir deg muligheten til å prøve en frisk, ren og saftig kaffe fra dette landet. Kaffen har en smak av appelsin og melkesjokolade med en god ettersmak.

Bønnetypene i Inzovu Rwanda er bourbon og typica.

Kaffe gir håp

Som en liten kuriositet, kan det nevnes at landet byttet flagg i 2001. Det ble gjort som en symbolsk handling for å markere en ny kurs mot en felles og lysere fremtid for alle folkegrupper i landet. Flagget er blått, gult og grønt, og skal symbolisere fred, velstand og arbeid. I det høyre hjørnet har flagget en sol som skal symbolisere nytt håp. Kaffeproduksjonen i landet bidrar til nettopp det.